Aanmelden

Zodat uw financiŽle belangen naar behoren worden behartigd!

Aanmelding

Voor een aanmelding heeft De Belangenbehartiger het volgende nodig:

 Een aanmeldingsformulier van De Belangenbehartiger;

 Een kopie van het legitimatiebewijs.

 Een verzoek tot onderbewindstelling/onder curatelestelling; dit formulier wordt naar de kantonrechter verstuurd.

Aan dit verzoek dienen diverse bijlagen te worden toegevoegd. In de toelichting van het aanvraagformulier/verzoekschrift staat beschreven welke bijlagen toegevoegd dienen te worden.

 

Formulieren

De benodigde formulieren kunt u via de website downloaden of bij De Belangenbehartiger opvragen. Wanneer alle benodigde papieren er zijn, kunnen deze worden verstuurd naar De Belangenbehartiger. Als de cliŽnt of diens belangenbehartiger niet zelf voor de aanmelding kan zorgen, kan De Belangenbehartiger de cliŽnt helpen bij het invullen van het aanmeldingsformulier en het verzoekschrift.

 

Het indienen van een verzoek tot een onderbewindstelling bij de kantonrechter

Bij het verzoek geeft De Belangenbehartiger een bereidverklaring af aan de kantonrechter. Hierin staat dat De Belangenbehartiger een benoeming tot bewindvoerder/curator zal aanvaarden.

Het verzoek stuurt De Belangenbehartiger, inclusief de bijlagen en de bereidverklaring vervolgens door naar de kantonrechter.

 

Introductie

Onze werkwijze

De kosten

Contact

Downloads

Links