Introductie

Introductie

De Belangenbehartiger behartigt de financiŽle belangen van personen die dit zelf niet (meer) kunnen of willen. Bijvoorbeeld oudere mensen of mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. Ook wanneer mensen door andere (tijdelijke) omstandigheden hun financiŽle belangen willen overdragen, is dat mogelijk.

 

De Belangenbehartiger zal de financiŽle situatie van de cliŽnt zo snel mogelijk op orde te brengen, zodat de cliŽnt zich daar geen zorgen meer over hoeft te maken. Onze ervaring is dat het bieden van materiŽle hulpverlening een eerste vereiste is om te kunnen werken aan eventuele andere problemen. Door ondoorzichtigheid van de verschillende regelingen waar mensen gebruik van kunnen maken, of door de complexiteit van het aanvragen van deze regelingen lopen veel mensen inkomsten mis. Wij zorgen ervoor dat de cliŽnt geen inkomsten/tegemoetkomingen en/of subsidies misloopt. Eventueel betrokken hulpverleners kunnen de financiŽle / administratieve zaken van de cliŽnt met een gerust hart overdragen, zodat zij zich weer op hun eigenlijke taken kunnen richten.

Zorgvuldig wordt de situatie bij aanvang doorgenomen. Daarnaast is er tussentijds regelmatig contact, om wijzigingen door te nemen, vragen van de cliŽnt te beantwoorden en de cliŽnt te informeren.

 

Omdat wij kwaliteit en professionaliteit belangrijk vinden zijn wij lid van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.

De Branchevereniging houdt toezicht op de kwaliteit van haar leden. Zo dienen bepaalde risicoís in de bedrijfsvoering uitgesloten te zijn, om zo de professionaliteit en continuÔteit van de dienstverlening te kunnen garanderen.

 

Wie wij zijn

De Belangenbehartiger is opgezet door Tineke Komen en

Leonie Admiraal. Tineke Komen heeft jarenlang als

cliŽntondersteuner binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg,

psychiatrie en geriatrie gewerkt en hierdoor veel ervaring in

het begeleiden van cliŽnten. In haar werk heeft zij de belangen van de cliŽnt behartigd, cliŽnten ondersteund en geholpen, onder andere met hun administratie en financiŽn. Daarnaast heeft zij ervaring als het gaat om de communicatie tussen de cliŽnt en verwanten. Tevens heeft zij via de Branchevereniging PBI een training gevolgd tot professionele bewindvoerder.

Leonie Admiraal heeft jarenlang als maatschappelijk werker gewerkt en heeft ervaring met verschillende doelgroepen, o.a. lichamelijk en verstandelijk gehandicapte mensen, mensen met een psychische aandoening en mensen met niet aangeboren hersenletsel. Zij heeft ervaring in het behartigen van de belangen van cliŽnten en hun familieleden. Ook zij heeft vaak materiŽle hulpverlening geboden, waaronder aanvragen van subsidies, persoonsgebonden budget, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en het op orde brengen van de financiŽn en administratie.

Als geen ander weten wij dus wat het betekent om de belangen te behartigen van de cliŽnt.

 

Ons werkgebied

De Belangenbehartiger werkt globaal gezien in de omgeving van Noord Holland.

 

Beschermingsbewind,

zodat uw financiŽle belangen naar behoren worden behartigd!

Onze werkwijze

De kosten

Aanmelden

Contact

Downloads

Links